Audax Groep B.V.. (“Audax”), gevestigd aan de Burgemeester Krollaan 14 te Gilze, is de verwerkingsverantwoordelijke voor:

de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en sollicitanten via de website werkenbij.Audax.nl en werkenbij.Bruna.nlde verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten tijdens een (rechtstreekse) sollicitatieprocedure;

Dit privacybeleid informeert jou over de persoonsgegevens die Audax verwerkt tijdens het sollicitatieproces. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat de verwerking van jouw gegevens transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Audax gaat zorgvuldig om met de gegevens en zorgt ervoor dat de verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op werkenbij.Audax.nl cq. Wekenbij.Bruna.nl In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 8 juni 2021

Waarom verwerken we jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens om te beoordelen of wij je een arbeidsovereenkomst zullen aanbieden. We kunnen ook jouw toestemming vragen voor het doorgeven van jouw gegevens aan andere bedrijven van Audax Groep B.V. die mogelijk een geschikte functie voor jou hebben. Wij hebben jouw gegevens nodig voor:

- wervings- en selectiedoeleinden;

- om met jou te communiceren;

- om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert;

- om te controleren bij het UWV of je behoort tot de doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeid beperkten;

- (indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een social media onderzoek;

- (indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een screening, assessment, of medische keuring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Website

Als je solliciteert op een vacature via de website werkenbij.Audax.nl, werkenbij.Bruna.nl of rechtstreeks via het betreffende bedrijf en/of Human Resources worden de benodigde persoonsgegevens gevraagd, zoals je voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, opleidingen, beschikbaarheid, CV en je motivatie.

Indien je jonger bent dan 16 jaar verwerken wij de naam en contactgegevens van je ouders, voogd(en) of verzorgers.

Wanneer je toestemming geeft om je locatie met ons te delen verwerken wij je locatie om de beschikbare vacatures op basis van je locatie te sorteren. Je locatie wordt niet door Audax opgeslagen maar is beschikbaar binnen de webbrowser die je gebruikt. Je kan je toestemming hiervoor altijd intrekken binnen de webbrowser.

Sollicitatieprocedure

Indien de sollicitatie in behandeling wordt genomen, kunnen wij ook de onderstaande gegevens verwerken:

je voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, opleidingen, beschikbaarheid, CV en je motivatie.

aantekeningen van het sollicitatiegesprek;

(indien van toepassing) de resultaten van een screening, assessment, psychologisch onderzoek of medische keuring;

je BSN en machtigingsformulier indien wij willen controleren of je behoort tot de doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeid beperkten;

controle van jouw identiteit tijdens een sollicitatiegesprek door middel van een origineel identiteitsbewijs (wij maken nog geen kopie, dat is wel het geval indien je wordt aangenomen).

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

De door jou aan Audax verstrekte persoonsgegevens worden door Audax bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, worden de gegevens 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Audax, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.Mocht je je inschrijven voor “Job Alert” dan blijven je gegevens daar bewaard totdat je ze verwijderd.

Je gegevens worden opgeslagen in het personeelsmanagement-systeem van Audax welke gehost is bij AFAS Nederland.Bij Floyd Hamilton Nederland worden wel de inschrijvingen voor “Job Alert” opgeslagen.

Wat nu als je nog geen 16 bent?

Als je jonger bent dan 16 jaar, verzoeken we je je ouders te informeren over jouw sollicitatie bij Audax. Indien om toestemming wordt gevraagd, bijvoorbeeld voor het langer bewaren van jouw gegevens, hebben we vervangende toestemming van jouw ouders nodig.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Audax gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Welke derden hebben toegang tot jouw gegevens?

Audax schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in. Je kunt hierbij denken aan organisaties zoals Floyd Hamilton voor de online recruitment software voor het afnemen van assessments, maar ook aan IT-bedrijven zoals Microsoft voor hosting/e-mail en Audax Diensten B.V. voor onderhoud aan onze software en systemen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken voor de doeleinden van Audax, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker en heeft Audax de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Daarnaast sluiten wij met verwerkers een verwerkersovereenkomst.

Uitsluitend indien Audax hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Welke verzoeken kun je doen in verband met jouw persoonsgegevens?

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Audax over je verzamelt en deze laten corrigeren, overdragen of verwijderen door een verzoek op te sturen naar: [email protected].

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je tijdens werkdagen contact opnemen met [email protected]. Onze functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via [email protected]. Indien je een klacht wilt indienen over ons gebruik van jouw gegevens of over hoe we je verzoek hebben behandeld, heb je het recht je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. We willen je echter vragen eerst contact op te nemen met onze HR Service Desk via [email protected]. indien je vragen of klachten hebt of wilt reageren op dit privacybeleid, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen.

Cookie Statement

Werkenbij.Audax.nl maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScripts en web beacons. Wij willen jouw privacy waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van jouw bezoek(en) aan onze website verbeteren. Daarom vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij je zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van cookies door Audax.

Dit cookiestatement is voor het laatst gewijzigd op 11-03-2020.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Audax Groep B.V., gevestigd aan de Burgemeester Krollaan 14, 5126 PT Gilze, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid.

Wij maken gebruik van Cookies

werkenbij.Audax.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken die informatie op je apparaat kunnen plaatsen en van je apparaat kunnen lezen. Met behulp van cookies willen wij jouw gebruikservaring op onze werkenbij.Audax.nl website verbeteren. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je de door jou bewaarde vacatures kunt terugzien op onze website. Daarnaast kan Audax dankzij cookies bijvoorbeeld zien hoe vaak de werkenbij.Audax.nl website door bezoekers wordt bezocht.

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies en vergelijkbare technieken:

Functionele cookies. Deze cookies zorgen er voor dat de website goed functioneert. Zo lezen wij bijvoorbeeld jouw schermformaat om de website juist geschaald weer te geven en worden de vacatures die jij bewaart op je computer bewaard.

Analytics cookies. Deze cookies meten het gebruik van onze website. Deze statistieken geven ons inzicht in onder meer hoe vaak onze website bezocht wordt en welke onderdelen van onze website bezoekers het meest interessant vinden. Dit doen wij om onze website continu te kunnen verbeteren en het bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. werkenbij.Audax.nl maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te meten.

Tracking cookies. Dit zijn cookies die gegevens verzamelen over het internetgedrag (profiling). Deze tracking cookies worden gebruikt om jou relevante informatie te bieden bij een volgend website bezoek., bijvoorbeeld informatie passend bij jouw baan oriëntatie. Google Analytics kunnen we als tracking cookie inzetten. Hiervoor vragen we expliciet jouw toestemming in de cookiemelding. Geef jij geen toestemming dan doen we dat niet.

Share buttons

Informatie op werkenbij.Audax.nl kan je delen via share buttons. De Refurls Share buttons plaatsen geen cookies; de buttons functioneren niet op basis van cookies (die zijn geplaatst door de social media partijen). Door op een social media button te klikken, word je doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij.

Hoe zit dat met verwijzingen en links?

Werkenbij.Audax.nl kan verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden bevatten die mogelijk ook gebruik maken van cookies. Audax heeft geen controle over de cookies die op deze websites worden geplaatst en adviseren de privacyverklaring en/of cookiestatement van de betreffende website te raadplegen voor informatie

Ik wil geen cookies of mijn cookies verwijderen

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van jouw Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de werkenbij.Audax.nl website gebruikmaken.Het verwijderen van cookies is heel eenvoudig. Klik op een van de onderstaande pictogrammen en ga direct naar de handleiding van jouw browser. Let er wel op dat sommige websites eisen dat je jouw voorkeuren opnieuw instelt of dat je iedere keer opnieuw moet inloggen als je de website bezoekt.

- Chrome

- Internet Explorer

- Safari

- Firefox cookies verwijderen / cookie instellingen aanpassen

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.Belangrijk om te weten is dat het gebruik van cookies veilig is. Cookies zullen nooit resulteren in spamberichten of ongewenste telefoontjes aangezien jouw e-mailadres of telefoonnummer nooit worden opgeslagen. Ook worden cookies nooit gebruikt om een gedetailleerd persoonlijk profiel te bouwen. Voor zover de kennis van Audax reikt.

Vragen?

Heb je een vraag of een klacht over het gebruik van cookies door werkenbij.Audax.nl of wil je graag reageren op ons cookiebeleid?

Dan kun je contact opnemen met de afdeling Audax HR via [email protected]

job alert

Blijf op de hoogte van onze vacatures